CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Đảng bộ LILAMA 18 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

d2Đảng bộ LILAMA 18 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12/2014 tại công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Chi bộ Đội Công trình số 5 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 18 (Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 03 quần chúng ưu tú gồm: Nguyễn Văn Lân, Hàn Anh Văn, Ngô Đức Quyền.

Hướng dẫn số 1171-HD/ĐUK về Biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

huong-dan 2
HƯỚNG DẪN
Biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 1171-HD/ĐUK

[gồm các biểu mẫu] 

KẾT LUẬN số 240-KL/TU về Đề án Thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ
số 240-KL/TU
về Đề án Thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014

hoinghi-ct36

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

---

Tiến hành bàn giao hai tổ chức đảng về sinh hoạt tại địa phương.

07-11-2014 1

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 và Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) về Quận ủy Quận Bình Thạnh theo Quyết định số 192-QĐ/ĐUK ngày 22 tháng 9 năm 2014.
 

Hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014

huong-dan 2Hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014.

Hướng dẫn số 1107-HD/ĐUK ngày 08/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng

kinhphi

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; sáng ngày 31/10/2014, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức hướng dẫn công tác lập dự toán kinh phí, công tác quản lý và định mức chi đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho các đồng chí phụ trách công tác tài chính các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/202 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng; Quy định số 39 –QĐ/VPTW ngày 04/9/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

icon2Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị , Hướng dẫn của Ban Tổ Chức Trung và Kế hoạch của Thành ủy Tp Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Trung tâm Điều dưỡng Phía Nam Bộ Xây dựng tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào ngày 25/10. Có gần 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối tham dự hội nghị.

Tọa đàm Con đường cách mạng của tuổi trẻ BXD thời kỳ mới

250xNhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, đoàn khối Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi tọa đàm chủ đề "Con đường cách mạng của tuổi trẻ Bộ Xây dựng thời kỳ mới" vào sáng 10/10 tại TP.HCM.