CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Công văn số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016

CÔNG VĂN
số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016
V/v khảo sát tình hình hoạt động các tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần

Sinh hoạt chuyên đề

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên
với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
là chủ đề sinh hoạt chuyên đề
của Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng IDICO – IDI
***

Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

05-23-aĐảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2016
Sáng 20/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên. Tham dự buổi Lễ có toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cán bộ các Ban Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối, đại diện cấp ủy các đơn vị có đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu đợt 19/5...

Nghị quyết số 48-NQ/TW

KẾT LUẬN
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW
của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện
hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Phong cách Hồ Chí Minh - một tài sản vô giá

05-17-02

Phong cách Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá đối với dân tộc và nhân loại. Người không chỉ làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, mà còn để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại. Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay vì nó liên quan đến nhân dân và cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05-17

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hay, cách làm tiêu biểu, thiết thực đã được nhân rộng, lan tỏa; nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương. (Ảnh: Hiền Hòa)

 

(ĐCSVN) – Ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức, chỉ huy và vai trò của hậu phương chi viện hậu cần cho tiền tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

h(ĐCSVN) - Chiến dịch Điện Biên Phủ, đây là chiến dịch quyết chiến, chiến lược tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ; là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta từ năm 1945- 1954. Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố.

Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2016)

Các Mác

"Chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng. Hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc; bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin".

Hồ Chí Minh

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

Bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2016

04-25.

Sáng ngày 23/4/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng lớp Đảng viên mới (đợt 1) năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Kỷ niệm lần thứ 146 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2016)

04-22Lênin với công tác xây dựng Đảng

Lúc sinh thời, Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Trước Cách mạng Tháng Mười, Người nói: "Nếu có được một chính đảng mạnh, chúng ta sẽ cải tạo được nước Nga". Năm 1917, Lênin lại nói: "Chúng ta đã giành được nước Nga từ tay bọn bóc lột đưa về cho nhân dân lao động. Bây giờ cần phải có một chính đảng vững mạnh để quản lý nước Nga".