CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Thơ: Mừng Đảng, mừng Xuân

bac ho

Thơ: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2015)

-  Nguyễn Thư Hương -

------

Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

hn-ubkt4

Ngày 09/1/2015, được sự chấp thuận của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 cho các Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy khối, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cơ sở. Tới dự có đồng chí Trương Quốc Vinh, Phòng Nghiệp vụ 3 - UBKT Thành Ủy. Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối, đồng chí Nguyễn Thư Hương - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn thể thức văn bản đại hội

huong-dan 2

HƯỚNG DẪN
 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Quy định thể thức văn bản đại hội
đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số 1208-HD/ĐUK, ngày 12/01/2015
---------

Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam

20150113_160715
Ngày 13/01/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam (trên cơ sở tách từ Chi bộ Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn miền Nam) trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lên 38 tổ chức. 

Hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014

huong-dan 2

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014.

Hướng dẫn công tác lập dự toán kinh phí, công tác quản lý và định mức chi đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

kinhphi

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; sáng ngày 31/10/2014, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức hướng dẫn công tác lập dự toán kinh phí, công tác quản lý và định mức chi đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho các đồng chí phụ trách công tác tài chính các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/202 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng; Quy định số 39–QĐ/VPTW ngày 04/9/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Tiến hành bàn giao hai tổ chức đảng về sinh hoạt tại địa phương.

07-11-2014 1

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 và Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CotecCons) về Quận ủy Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh theo Quyết định số 192-QĐ/ĐUK ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

 


Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

icon2Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức TW và Kế hoạch của Thành ủy Tp HCM về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Trung tâm Điều dưỡng Phía Nam Bộ Xây dựng, (thành phố Vũng Tàu) vào ngày 25/10/2014. Có gần 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối tham dự Hội nghị.

Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 18 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

d2
Đảng bộ LILAMA 18 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/12/2014 tại công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Chi bộ Đội Công trình số 5 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Lilama 18 (Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 03 quần chúng ưu tú gồm: Nguyễn Văn Lân, Hàn Anh Văn, Ngô Đức Quyền.

Hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

huong-dan 2
HƯỚNG DẪN
Biên tập văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số 1171-HD/ĐUK
-----
[gồm các biểu mẫu]