CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hoàn thành 80% khối lượng công việc dự án xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP HCM

(Xây dựng) - Sau gần 19 tháng khởi công xây dựng, tính đến ngày 14/7, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc xây dựng. Đây là dự án có thiết kế với quy mô 1.000 giường bệnh, khi hoàn thành sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương cũng như các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời cung cấp dịch vị khám, điều trị, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực ngành y chất lượng cao trong khu vực.

ha
Tổng thầu EPC (CC1) đã hoàn thành khoảng 80% công việc tại dự án Bệnh viện Nhi đồng TP HCM.

Khảo sát về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể

Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh làm việc với Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng
khảo sát về tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty cổ phần

picture6

*

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở

học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

07-11-a

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

07-01-d.

Ngày 01/7, tại Cục công tác phía Nam, hơn 250 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng)

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CHỈ THỊ
Số: 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại công trình Nghi Sơn

Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1
tổ chức Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại công trình Nghi Sơn
***
06-21-cc1

Công văn số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016

CÔNG VĂN
số 211-CV/ĐUK ngày 27-05-2016
V/v khảo sát tình hình hoạt động các tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần

Sinh hoạt chuyên đề

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên
với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
là chủ đề sinh hoạt chuyên đề
của Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng IDICO – IDI
***

Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

05-23-aĐảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2016
Sáng 20/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên. Tham dự buổi Lễ có toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cán bộ các Ban Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối, đại diện cấp ủy các đơn vị có đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu đợt 19/5...

Nghị quyết số 48-NQ/TW

KẾT LUẬN
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW
của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện
hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020