CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
(ĐCSVN) - Chiều 21/12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

 2015-12-22-2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Cơ quan ĐUK tổ chức họp mặt ngày thành lập QĐND VN

.
CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI TỔ CHỨC HỌP MẶT
NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
22/12/2015
*
2015-12-22-1

Công đoàn Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Đại hội lần thứ nhất

2015-12-08

(Xây dựng) - Sau thời gian hoạt động lâm thời, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng như: thông qua báo cáo tổng kết sau gần 1 năm hoạt động lâm thời; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn cơ quan khóa 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lựa chọn và bầu BCH CĐ Cơ quan khóa 1, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối

04-1

Sáng Ngày 29/11/2015, tại Trung tâm điều dưỡng Ngành Xây dựng phía Nam, Công đòan cơ sở Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ xây dựng có đồng chí Trần Thị Lựu, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ xây dựng, đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.
 

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng
Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ sở trực thuộc
.:.
ximg_7335
______

Hướng dẫn số 68-HD/ĐUK, ngày 11/11/2015

HƯỚNG DẪN

Số 68-HD/ĐUK, ngày 11/11/2015
Việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại
chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015

 

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên

11-02

Kế hoạch số 65-KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

số 65-KH/DUK ngày 09/11/2015

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt kết quả Hội nghị
lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XI

CHỈ THỊ 36-CT/TU

CHỈ THỊ

số 36-CT/TU, ngày 20/10/2015
Về tăng cường lãnh đạo thực hiện niệm vụ thu, chi
ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2015

Kế Hoạch số 53-KH/ĐUK về "Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2015

KẾ HOẠCH
số 53-KH/ĐUK, ngày 22/10/2015
Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2015