CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/2/2014 của Ban Bí thư

Thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư quy định về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đề nghị Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ  cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm các nội dung Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư 

Nội dung được phổ biến đến chi bộ và đảng viên ngay trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 3 và tháng 4 năm 2014. Các cấp ủy báo cáo kết quả phổ biến hướng dẫn trên (Theo mẫu) về Ban Thường vụ Đảng ủy khối trước ngày 15 tháng 4 năm 2014 (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối).

Tải văn bản hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo, thực hiện tại đây:

1- Văn bản hướng dẫn

2- Mẫu báo cáo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: