CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

MÁC ĐÚNG

moCó một nghịch lý, chủ nghĩa tư bản đa phần không ưa gì chủ nghĩa Mác–Lênin, nhưng họ lại trân trọng những cá nhân sáng tạo ra chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa tư bản. Không chỉ được đánh giá là một trong những "kho báu" quý giá nhất của thủ đô London (Anh) với kiến trúc Gothic hoành tráng thời Victoria, nghĩa trang Highgate còn được biết đến bởi "cư dân" nơi đây đa phần là những người nổi tiếng của thành London từ hàng trăm năm qua.

Nếu bạn là người yêu chủ nghĩa Mác-Lênin, có dịp hãy đến với nước Anh và hãy dành chút thời gian ghé thăm Nghĩa trang Highgate, Người nổi tiếng nhất an nghỉ tại nghĩa trang này chính là Karl Marx, - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, Người góp phần to lớn cho việc hình thành nên chủ nghĩa Mác-Lênin.

CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY TẠI CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG NHIỆM KÌ 2020 – 2025 ĐẢM BẢO ĐÚNG THEO ĐỀ ÁN

dh1Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020, những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng như Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP, Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), Công ty cổ phần ĐT&XD số 14, Công ty cổ phần Xây dựng số 5, Công ty cổ phần Lilama 18, Công ty cổ phần VITALY, Trung tâm Kiến trúc Miền Nam…đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu như đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp.

LILAMA 18 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC LẮP MÁY

100509567_1103088236718863_8884736714791190528_o_1Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, giữ vững thương hiệu LILAMA 18 những lĩnh vực truyền thống, mũi nhọn trong ngành Lắp máy; đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của CBCNV và người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và quyền lợi của cổ đông….chính là mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 18 đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 23/5/2020.

Đại hội đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thí số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐỒNG CHÍ HOÀNG HẢI TRÚNG CỬ BÍ THƯ CHI BỘ CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

7b003ce3277edd20846fNgày 21/5/2020, tại Đại hội Chi bộ Cục công tác phía Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam trúng cử Bí thư Chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Chi bộ Cục công tác phía Nam thực hiện nghiêm túc 4 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối vào tháng 7 năm 2020.

Lê Anh