CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAGECCO ỦNG HỘ 60 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, nhằm tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân, ngày 29/4/2020, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng (NAGECCO) đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh trao 60 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch covid-19. Được biết toàn bộ số tiền trên do cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty trích một ngày lương làm việc ủng hộ.

Nguyễn Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.