Đảng bộ Tổng Công ty IDICO-CTCP thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 22, tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Công ty IDICO-CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Hoàng Hải, Phó Bí thư, Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam- Bộ Xây dựng; đại diện các Ban Đảng ủy Khối cùng 90 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 229 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 30/5/2016 của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên gương mẫu, tự giác trong rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được phong cách riêng của Tổng Công ty IDICO; là đơn vị thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đảng ủy Tổng Công ty đã quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp được 67 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm tạo điều kiện tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức. Trong giai đoạn 2015 – 2019, Đảng bộ Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; nhiều tập thể, cá nhân của Tổng công ty đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là khi Tổng Công ty thực hiện thoái hết vốn nhà nước trong năm 2020.

Các Cấp ủy Đảng từ Tổng Công ty đến các Đảng bộ bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xây dựng Đảng bộ và Tổng Công ty ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn trong điều kiện, tình hình mới. Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ.

Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.