Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 29-10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020

5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của đơn vị.

Hầu hết các cấp ủy đã tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, trên 90% đảng viên được học tập, quán triệt từng chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; các tổ chức chính trị xã hội đều triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua chỉ đạo của cấp trên trực tiếp và hoạt động thường xuyên của mỗi tổ chức. Qua đó đã góp phần vào thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

Nội dung sinh hoạt và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết cấp Khối bài bản, đúng quy định, có tính chủ động, phong phú hình thức, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh phù hợp với tính chất, điều kiện thực tế tại Đảng bộ Khối. Các tập thể, cá nhân được bình xét khen thưởng cấp thành phố và cấp khối đều đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng đối tượng và có sức lan tỏa cao.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Xuân Ngọc triển khai, quán triệt những vấn đề nổi bật của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, giới thiệu những nội dung trọng tâm chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối (Cục Trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng) đề nghị trong gian tới, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối cần xác định việc thực hiện Kết luận số 01 và học tập chuyên đề toàn khóa “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là công việc quan trọng, thường xuyên và phải triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Việc quán triệt cần tập trung làm tốt cả ba vấn đề gồm: Học tập – Làm theo – Nêu gương. Cùng với đó, phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 và học tập chuyên đề toàn khóa phải gắn liền tổ chức biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 01 tập thể, 01 cá nhân; trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho 01 tập thể, 02 cá nhân; khen thưởng 07 tập thể và 19 cá nhân hoàn thành tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Nguyễn Ngọc 

Chú thích ảnh:

Đ/c Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân được khen thưởng CT05 của BTV Thành ủy

Đ/c Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối và đồng chí Phạm Ngọc Hợi (BTG Thành ủy) trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân được khen thưởng CT05 của BTG Thành ủy

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng cấp Khối trọng thực hiện Chỉ thị 05

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng cấp Khối trọng thực hiện Chỉ thị 05

Đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK báo cáo chuyên đề toàn khóa tại Hội nghị

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.