Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 18/3, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đại điện các ban thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng cho biết: Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chủ trương và giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Xây dựng, của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện “nhiệm vụ kép”,vừa phải thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa phải duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV – báo cáo Tổng kết tại HN

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực công tác chính trị tư tưởng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII góp phần củng cố, ổn định tư tưởng, nhất là về an ninh chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc cho biết Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 45 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã thông tin một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến các đại biểu; đối với nội dung tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 đồng chí thống nhất cao, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Kế hoạch chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh, năm 2021 là năm quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ động tích cực tham gia vào việc triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của Thành phố trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã đề ra. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phù hợp với điều kiện, tình hình mới theo kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu –khóa XII.

Đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối đã tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ Khối.

Xuân Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.