Đến thăm Di tích lịch sử Pác Bó

Đầu năm 1941 (28/1/1941), Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cùng 5 đồng chí đã vượt qua biên giới Việt – Trung về nước và ở tại nhà ông Lý Quốc Súng, sau đó chuyển vào hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn và lán Khuổi Nặm. Tại đây, từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, đã diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã nhận định rõ tình hình trong nước và thế giới, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển chiến tranh du kích, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Và, cũng tại lán Khuổi Nặm II, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Báo Việt Nam độc lập. Ngày 22/12/1944, tại rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, gồm 34 chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong giai đoạn này, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã biên soạn nhiều tài liệu như: Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô, Cách đánh du kích, Điều lệ Đảng, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thanh niên cứu quốc và đặc biệt là biên soạn bức thư Kính cáo đồng bào (ngày 06/6/1941), kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh kẻ thù chung là thực dân Pháp, phát xít Nhật và Việt gian, giành độc lập, tự do.

Như vậy, cách nay 80 năm sau gần 1/3 thế kỷ hoạt động ở nước ngoài (5/6/1911 – 28/1/1941) Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng với những quyết định chính xác, kịp thời của mình cùng Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Với ý nghĩa lớn lao đó, cùng với sự kiện mùa Xuân thành lập Đảng năm 1930, sự kiện Người về nước mùa Xuân năm 1941 là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Người và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đã giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí đón chào Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 80 ngày đồng chí Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng khai mạc với những thành tựu 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, với những vinh quang mà Việt Nam đã vượt qua trong năm 2020-chúng ta lại càng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo.

Trong những năm tới, cùng với sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mỗi người trong chúng ta tin tưởng một nước Việt Nam sẽ không ngừng phát triển bền vững, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ.

Nguyễn Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.