Đoàn Khối Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội nghị đã tổ chức sơ kết đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Bộ Xây dựng giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ (2017 – 2022), kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn Khối Bộ Xây dựng, nghiêm túc nhìn nhận mặt mạnh, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong việc phân công, phân nhiệm trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối Bộ Xây dựng trong nửa cuối nhiệm kỳ V, giai đoạn 2020 – 2022.

Trong buổi hội nghị, Đoàn Khối Bộ Xây dựng đã triển khai báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành giai đoạn 2017 – 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong nữa nhiệm kỳ còn lại, lắng nghe những đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện sơ kết giữa nhiệm kỳ, trình bày tham luận về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong thời gian qua cũng như tiếp thu ý kiến đóng góp từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong hội nghị cũng tổ chức trao Bằng khen Thành Đoàn cho 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc và 02 cá nhân xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2020.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã giao cho Ban chấp hành Đoàn Khối Bộ Xây dựng lần thứ VII nhiệm kỳ 2017– 2022 tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và bổ sung vào một số nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2020-2022, kêu gọi tất cả đoàn viên thanh niên trong Đoàn Khối Bộ Xây dựng tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

QUỐC HUY

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.