Thông báo Kết luận số 493-KL/TU ngày 04/7/2021 Kết luận của BTVTU về báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt dịch thứ 4) trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh; về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021  • Version
  • Download 2
  • File Size 237.13 KB
  • File Count 1
  • Create Date 05/07/2021
  • Last Updated 05/07/2021

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.