Giới thiệu

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng là Đảng bộ cấp trên cơ sở (không có chính quyền cùng cấp) trực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; được thành lập theo Quyết định số 1761/QĐ-TU ngày 17/9/1983 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. BCH lâm thời gồm 09 đồng chí, do đồng chí Hứa Văn Yến làm Bí thư.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quy định số 293-QĐ/TW, số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan, khối các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố và Quy định số 3198-QĐ/TU ngày 24/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp (thay cho Quy định số 1338-QĐ/TU ngày 19/10/2009)

Đảng bộ Khối hiện có 33 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, gồm 140 chi bộ bộ phận, với gần 1.700 đảng viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như xây lắp, sản xuất VLXD, tư vấn, viện nghiên cứu, trường đào tạo (01 trường đại học, 01 trường cao đẳng)… Phần lớn các doanh nghiệp đều cổ phần hóa, địa bàn hoạt động trải rộng trên khắp cả nước.

BCH Đảng bộ Khối Khóa X (2020-2025) có 18 đồng chí (trong đó có 06 đồng chí chuyên trách). Đồng chí Hoàng Hải, Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Xây dựng giữ chức Bí thư.

Cơ quan Đảng ủy Khối có 11 cán bộ chuyên trách. Trong đó, có 06 ủy viên Ban Chấp hành. Các đồng chí bí thư, cấp ủy cơ sở đều kiêm nhiệm và giữ các chức vụ chủ chốt ở đơn vị, áp lực công việc rất lớn.

Các ban chuyên môn và ban chỉ đạo thuộc Đảng ủy Khối gồm có:

1- Văn phòng;

2- Ủy ban Kiểm tra;

3- Ban Tổ chức;

4- Ban Tuyên giáo;

5- Đoàn thanh niên Khối;

6- Các Ban chỉ đạo khác.

Trụ sở cơ quan đóng tại:

Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9 , Quận 3, Tp Hồ Chí Minh (lầu 4)

Điện thoại: (84-028) 22 412 591 Fax: (84-028) 39 317 197

E-mail:  dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn