Hội nghị tổng kết hoạt động Văn phòng quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 26/02/2021, Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết hoạt động Văn phòng quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trong năm 2020, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng cùng với các Văn phòng cấp ủy của các cơ quan, đơn vị  khác đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đặc biệt đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Đảng ủy Khối đã chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 theo chủ đề: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Trên cơ sở kết quả thi đua văn phòng cấp ủy năm 2020; Văn phòng Đảng ủy Khối vinh dự được Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen tập thể có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong thực hiện công tác văn phòng cấp ủy năm 2020.

Năm 2021, tập thể cán bộ công chức và người lao động Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tổ chức và tham gia các hoạt động thi đua, sáng kiến, có giải pháp cụ thể, ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao, tạo bước đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; chú trọng gắn phong trào thi đua với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”./.

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.