CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016)

IMG_1176Thực hiện văn bản số 168/CĐCQ ngày 28/9/2016 của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016. Sáng ngày 19/10/ 2016, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Phong Nhật-Phó Bí thư thường trực-thủ trưởng cơ quan, đồng chí Nguyễn Thư Hương – Bí thư chi bộ cơ quan và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối cùng tham dự.

 

 

Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng với kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930-18/10/2016)

IMG_1090Lịch sử ra đời và phát triển của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Hội nghị lịch sử tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, cũng tại hội nghị này, Đảng ta cũng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng Trung ương Đảng.

Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW

Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/hd14.pdf

Hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí

Hướng dẫn số 261/HD-ĐUK ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng về thực hiện chế độ Đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Chính trị. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/chedodangphi.pdf

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối - Những việc rút ra từ quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

cb-01hcmChi bộ cơ quan Đảng ủy Khối là chi bộ đặc thù của Đảng bộ Khối, có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ Khối.

Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tải file tại đây

http://www.dukboxaydung.org.vn/images/ct25.pdf

Văn bản Chỉ đạo về tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn số 356-CV/TU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tải file tại đây http://www.dukboxaydung.org.vn/images/356-cv-tu.pdf

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2016

IMG_1490Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sáng 01/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 09 đảng viên. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Phi Công, Phó trưởng phòng BNSTW-Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cán bộ các Ban Đảng ủy Khối, đại diện Đoàn Thanh niên Khối, đại diện cấp ủy các đơn vị có đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu đợt 02/9...

5 nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5 của Bộ Chính trị khóa XII

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của không ít tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

A bac_ho_BGFT

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sau hơn một tháng triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đến ngày 15/8, 38/38 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trên 1.900 đảng viên đã tham gia học tập.


Quang cảnh buổi học Nghị quyết Đại hội XII tại Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1