CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hội nghị tổng kết mở rộng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011

Đảng ủy khối Bộ Xây dựng năm 2011: “Đoàn kết, sáng tạo, hợp tác cùng phát triển

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị BCH mở rộng với nội dung tập trung tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.