CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2019

0b497404554eac10f55f

Ngày 21/11/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tham dự lớp học đợt này có hơn 40 đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

Trong thời gian học tập, quần chúng ưu tú được nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phấn đấu trở thành Đảng viên Cộng sản và Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

7f4eea2ecc65353b6c74Ngày 19/11/2019, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần IDICO-IDI (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Khai mạc lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 2 năm 2019

127d21758bd26d8c34c3Ngày 13/11/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, tham dự lớp học đợt này có hơn 40 đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy  sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

102 NĂM, CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI

Ngày 7/11/2019 là dịp kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết do ông V.I. Lênin và đảng Bolshevik lãnh đạo.

Cuộc cách mạng diễn ra trong bối cảnh vào đầu thế kỷ 20, Nga là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Sa hoàng Nikolai II. Ông đã đẩy Nga vào Thế chiến I, gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Kinh tế Đế quốc Nga kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn, đời sống người dân cực khổ. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Sa hoàng diễn ra khắp nơi.

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 18/10/2019, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều nội dung ý nghĩa như ôn lại lịch sử truyền thống, tổ chức hội thi cắm hoa, thi văn nghệ nhằm tạo tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các bộ phận trong Cơ quan Đảng ủy Khối với nhau.
Tại buổi sinh hoạt, CBCC và người lao động  trong cơ quan Đảng ủy Khối đã được nghe đồng chí Lê Quang Bình – Chủ tịch Công đoàn ôn lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.