CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

dang bo khoi co so bo xay dung trien khai chi thi so 35 cua bo chinh tri

(Xây dựng) - Trong hai ngày 29 và 30/11, tại Vũng Tàu, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số nội dung cơ bản về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ 34 cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2019

0b497404554eac10f55f

Ngày 21/11/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tham dự lớp học đợt này có hơn 40 đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

Trong thời gian học tập, quần chúng ưu tú được nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phấn đấu trở thành Đảng viên Cộng sản và Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

7f4eea2ecc65353b6c74Ngày 19/11/2019, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần IDICO-IDI (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".