CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

VB

- Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (kèm theo mẫu)


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy khối - Đ/c Nguyễn Quang Vinh 0908329702.

Trên 90% các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

a1Kết thúc đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn 90% các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị đều thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời báo cáo viên nêu rõ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

IMG_2719

Ngày 10/11/2017, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quý 3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 02 đảng viên tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và phát biểu chúc mừng.
Trong đợt kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bộ Khối có các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm Phạm Minh Hiệp – Đảng bộ Tổng Công ty IDICO; đồng chí Nguyễn Văn Chính – Đảng bộ Công ty cổ phần Chương Dương.

Mời tham gia bình chọn "Thương hiệu nội thất - Vật liệu xây dựng uy tín"​

VB

Công văn số 130/CV-BXD ngày 02/10/2017 của Bộ Xây dựng v/v mời tham gia bình chọn "Thương hiệu nội thất - Vật liệu xây dựng uy tín"​

Đảng bộ Tổng Công ty IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

IMG_20171027_081113

Thực hiện Kế hoạch số 550 –KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sáng 12/10/2017 Đảng bộ Tổng Công ty IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Giá trị của nền độc lập

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Giá trị của nền độc lập
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 9/2017

Đảng bộ Công ty cổ phần VITALY tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

s2

Thực hiện Kế hoạch số 550 -KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sáng 12/10/2017 Đảng bộ Công ty cổ phần VITALY kết hợp cùng Chi bộ Công ty CP bao bì & khoáng sản số 1, Chi bộ Công ty CP cơ khí Tân Định (Fico), tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã giới thiệu hoàn cảnh diễn biến, ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đầy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

VB

- Công văn số 805-CV/TU ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

CMT10_Nga_2

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

Mục đích nhằm tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục đích độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền

VB

- Công văn số 1379-CV/BTGTU ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hành tài liệu tuyên truyền