CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

VB

- Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 04/8/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB

- Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 04/8/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố.

VB

 - Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/8/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố.

Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và học tập chuyên đề Quý III/2017

nghi quyet chuyen de quy 3 2017 02

Ngày 25/07/2017 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và học tập chuyên đề Quý III/2017. Tham dự Hội nghị có 38/40 Đảng viên của Đảng bộ; BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban chưa phải là đảng viên; và một số quần chúng ưu tú đã được tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

IMG_20170719_140435Ngày 19/7, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Đảng Bộ Khối cs Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Tại Hội nghị, Ths Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng đã truyền đạt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII với 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Bài phát biểu của đại diện BTV Đảng ủy Khối tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

6

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý !

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Thưa toàn thể Đại hội

Đại hội lần thứ VII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Đoàn Khối (15/7/1985 – 15/7/2017), tuổi trẻ Đoàn khối cùng với cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm và hoàn thành tốt kế hoạch cả năm 2017 theo mục tiêu phát triển chung của ngành Xây dựng và chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do Chính phủ đã đề ra trong năm 2017, đảm bảo tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,7 %.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

01

Sáng nay 15/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 15/7 cũng là ngày thành lập Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng cách đây 32 năm.
Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; đồng chí Trương Quý Kỳ - nguyên Bí thư Đảng ủy Khối, nguyên Cục trưởng Cục công tác phía Nam; các đồng chí đại diện BTV Đảng ủy Khối; Trưởng các Ban Đảng ủy Khối; bí thư Đoàn khối các thời kỳ; lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh; cùng 120 đại biểu đại diện cho gần 4000 đoàn viên trong Khối.

Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng

1_269226Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/TW, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 26/6/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất ban hành Kế hoạch số 476 về việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 5 khóa XII của Đảng.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

IMG_1489
Ngày 12/6/2017, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua 01 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời các kế hoạch của cấp trên để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc. Đảng bộ đã tổ chức 02 Hội nghị cấp khối cho hơn 250 cán bộ chủ chủ chốt; 94,6% các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chủ đề năm 2017; Đoàn Thanh niên Khối tổ chức 02 hội nghị với hơn 186 cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học tập kết hợp trao giải hội thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thư mời họp

VB

- Thư mời họp Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.