CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Văn bản mới

VB

- Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018. Xem nội dung chi tiết tại đây.
- Thông báo đăng ký mua tài liệu. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Xây dựng) – Ngày 13/9, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015 -2020. Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban Thành ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 120 đại biểu đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

 Theo báo cáo trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

Các cấp ủy cơ sở và đảng viên chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng, bảo đảm đúng quy định của điều lệ Đảng.

Một số kinh nghiệm về nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Một số kinh nghiệm về nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng).
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc (Nguyễn Lê Quế Anh).
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 7/2018

Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 8/2018

Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí Thư khóa XI

VB

 Về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

 

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

(Xây dựng) – Ngày 25/7, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Các cấp ủy cơ sở và đảng viên chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng, bảo đảm đúng quy định của điều lệ Đảng.

Các đoàn thể đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp ổn định và phát triển.