CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Về việc tổ chức thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ quản lý cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

VB

- Công văn số 442-CV/ĐUK ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ quản lý cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ Công ty cổ phần Licogi 16 - học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

a1Đảng bộ Công ty cổ phần Licogi 16 đã tổ chức Hội nghị học tập 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng bế giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2017

144556baoxaydung_image001Ngày 15/4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 đảng viên mới (đợt 1) năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Lớp học lần này có 60 đồng chí đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc tại 38 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Sau thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

VB

Công văn số 628-CV/TU ngày 10/4/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hướng dẫn quy trình thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo

VB

Hướng dẫn số 419-HD/ĐUK ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng về quy trình thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Bấm vào bên dưới để tải về nội dung chi tiết:

Về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng.

VB

Công văn số 144-CV/BCSĐ ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Về việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên

VB

Công văn số 2351-CV/TU ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chứcThành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2017

17496044_10210752515401454_323160877_nSáng ngày 23/3/2017, Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cơ quan, đại diện Cấp ủy Chi bộ, BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã nghe báo cáo và tham gia thảo luận góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức của Cơ quan năm 2016; Báo cáo kết quả chi tiêu nội bộ; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và dự thảo Nghị quyết cơ quan Đảng ủy Khối năm 2017.

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

VB

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xem nội dung chi tiết tại đây.