CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Triển khai học tập chuyên đề năm 2019

11111Ngày 12/4/2019, Đảng bộ Tổng Công ty IDICO-CTCP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và các quần chúng ưu tú đã được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng người lao động, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống người lao động tại đơn vị. Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp thêm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Cụm thi đua 3: Hội nghị Ký kêt giao ước thi đua năm 2019

103Ngày 10/04/2019, Cụm thi đua 3 gồm 11 đơn vị Văn phòng Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở trực thuộc Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Hành chính, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Thành ủy đã phát động tổ chức thi đua, xác định trọng tâm năm 2019 là thời cơ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các đơn vị đã đề ra, đồng thời các đơn vị tổ chức, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019“Tích cực-đổi mới-sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X”.

Khối Thi Đua 16: Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

101Chiều ngày 29/3/2019, Khối thi đua 16 (gồm 06 đơn vị: Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế) thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đánh giá cao kết quả thi đua của Khối thi đua 16 trong năm 2018, đ/c Lê Thành Danh (Phó Trưởng phòng Phong trào, Ban Thi đua – Khen thưởng TP.HCM) đề nghị Khối thi đua tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua, trong đó Lãnh đạo mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia hoàn hành tốt nhiệm vụ, chuyên môn; tổ chức các hoạt động giao lưu các gương điển hình tiên tiến của 6 đơn vị trong Khối thi đua để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Đảng ủy Khối trong thời gian vừa qua

4-0Sau một năm thực hiện cải cách hành chính Đảng; Văn phòng Đảng ủy Khối đã đạt được một số kết quả nhất định về công tác tin học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Đảng trong Đảng ủy Khối

Một số kết quả bước đầu:

- Công tác công nghệ thông tin: Thực hiện việc quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ của Thành ủy và các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư. Thường xuyên rà soát, bổ sung, tăng cường các giải pháp kỹ thuật và công tác quản lý đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Các máy vi tính đều được cài đặt phần mềm diệt virus Kaspersky có bản quyền, định kỳ thực hiện công tác bảo trì, kiểm tra, vệ sinh, thực hiện sao lưu dữ liệu ra thiết bị lưu trữ gắn ngoài. Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tác nghiệp văn phòng cấp ủy do Văn phòng thành ủy tổ chức.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

img_3475Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” đã yêu cầu: Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, trong những năm gần đây Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hàng quý đều hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối góp phần chủ động, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chuyên đề.

Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

56314701_796588090702214_4926527917455835136_nTuần qua, Đảng bộ Công ty CP Miền Đông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và các quần chúng ưu tú đã được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Nếu không có Nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng... Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người còn cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh: Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

14Chiều 3/4/2019, các Đảng bộ, Chi bộ Công ty CP Chương Dương, Công ty CP ĐT&XD số 14, Công ty CP ĐT&KD Nhà Cửu Long, Phân viện kinh tế Xây dựng Miền Nam (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ; các quần chúng ưu tú đã được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy tính dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.