CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hội thi văn nghệ chào mừng 40 năm Kỷ niệm Ngày thành lập Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (01/10/1979-01/10/2019)

4

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP đã tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2019); 40 năm Kỷ niệm Ngày thành lập Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (01/10/1979-01/10/2019).
Đồng chí Lê Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã khai mạc Hội thi. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều chặng đường và thử thách, tập thể người lao động Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP rất tự hào đã đóng góp bằng sức lực, trí tuệ trong việc kiến thiết đất nước.

Cụm thi đua 1 tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Dân vận

fc052dc10dfeeaa0b3efNgày 30 tháng 8 năm 2019, Cụm thi đua 1 gồm 10 đơn vị phụ trách công tác Dân vận các Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở trực thuộc Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề: Cách làm, giải pháp cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 19 «Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước » của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu với 09 gương điển hình « Dân vận khéo » năm 2019 tại Khu du lịch Đảo Ó –Đông Trường, tỉnh Đồng Nai. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Ban Dân vận Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác dân vận của các đơn vị trong thời gian qua; đồng chí đề nghị mỗi đơn vị trong cụm cố gắng phát huy, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 19 «Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước » của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhân dịp khai giảng năm học mới NHỚ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÍNH YÊU

Ch_tch_H_Ch_MinhCùng với độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cơm áo cho dân… thì giáo dục là lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, nhất là công tác giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công tác dạy học nói riêng. Người đã dạy rằng: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”.

Năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết ngay. Trong đó, vấn đề thứ hai là “nạn dốt”. Nạn mù chữ của nhân dân ta được Người coi là một thứ giặc nguy hại không kém gì giặc ngoại xâm. Người khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”.

Nghĩ về niềm tin trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Ðảng cộng sản, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho Ðảng, nhân dân ta những tài sản vô cùng quý giá: Di chúc Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người viết có dịp nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những giá trị trong Di chúc của Bác, mới cảm nhận hết tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng được thể hiện rất rõ trong Di chúc đề ngày 10/5/1969 bằng 2 chữ “Nhất định”: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn… dù khó khǎn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Bài viết Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019)

IMG_20190607_161630I. Sự ra đời, ý nghĩa Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

- Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31-10/1930, tại Hương Cảng. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949, vào tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” và trên cơ sở sự ra đời của hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.