CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

VB

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 28-11-2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 05-12-2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 343-HD/ĐUK về thực hiện tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ công chức năm 2016 trong toàn Đảng bộ Khối.

 

Báo cáo thống kê năm 2016

VBXem nội dung công văn tại đây.

tải mẫu thống kê kết quả sinh hoạt Đảng tại đây.

tải mẫu thống kê liên quan nước ngoài tại đây.

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

24toanquoc

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến kết quả hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XII và quán triệt quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

IMG_1232

Sáng ngày 25/11, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương; quán triệt Quy định số 29, ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn số 01, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

 

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/11/2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

VB

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/11/2016 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Bảng điểm lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2016

thongbao- Bảng điểm lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2016. Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 05/11/2016.Xem chi tiết tại đây.

- Bảng điểm lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2016. Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 12/11/2016.Xem chi tiết tại đây.

Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ Khối triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

IMG_20161116_084039

Ngày 15/11/2016, Đảng bộ Công ty CP VITALY, Chi bộ cơ sở Công ty CP Bao bì & Khoáng sản số 1, Chi bộ cơ sở Công ty CP Cơ khí Tân Định Fico tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới

14958199_911132582361822_1175940171_oSáng 5/11/2016, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức bế mạc Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2016...

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh

mail- Hướng dẫn chi tiết: Tại đây
- Địa chỉ đăng nhập hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh: Tại đây
Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Đảng ủy Khối đã có công văn hướng dẫn các đơn vị về việc sử dụng đồng bộ hệ thống thư điện tử trong công tác xây dựng Đảng và yêu cầu các đơn vị thay đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp để đảm bảo bí mật, an toàn.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng để được hướng dẫn:
- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc - Chánh văn phòng Đảng ủy khối - di động 091.7560287
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - chuyên viên Công nghệ thông tin - di động 0909.675.756.

Thông báo thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử cơ quan Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng

mailCăn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Công văn số 317-CV/TUngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm công nghệ cao; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách hành chính và quản lý điều hành đảm bảo an ninh, an toàn tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng thông báo thay đổi địa chỉ hộp thư điện tử đến các cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin, gửi, nhận văn bản và các tài liệu theo quy định từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 như sau:

Địa chỉ hộp thư điện tử mới của Đảng ủy Khối:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.