CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2019

IMG_20190801_082912_1

Sáng ngày 01/8/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc, đại diện BTV Công đoàn XD Việt Nam, Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo những kết quả đã đạt được, những nội dung chưa đạt được trong công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo nêu rõ các cấp ủy trực thuộc, các Ban chuyên môn Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, 10 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, công tác nắm bắt và định hướng dư luận, công tác vận động quần chúng trong tình hình mới…

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và cấp ủy các cấp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch; phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên…Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực; không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, đoàn thể, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

IMG_20190801_082912_1

Nội dung trọng tâm những tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2020; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra; tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; hoàn thành các mục tiêu và định hướng phát triển của Ngành xây dựng giai đoạn 2015-2020 làm tiền đề cho định hướng phát triển giai đọan 2020-2025; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Đảng bộ Khối vận động cán bộ, đảng viên ra sức thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhanh chóng khắc phục các hạn chế tồn tại, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; chấp hành tốt chế độ sinh hoạt trong đảng, thực hiện nghiêm túc công tác phân tích đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đảng bộ Khối đã tiến hành bầu 02 đồng chí vào Ban thường vụ; lấy phiếu giới thiệu nhân sự để bổ sung 01 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015-2020.

IMG_20190801_103332

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố quyết định và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc tiêu biểu năm 2018 và 5 năm liền.

Lê Anh