CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Thành tích đạt được

Công tác thi đua được cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chức quần chúng các đơn vị quán triệt và thực hiện đạt nhiều kết quả. Qua thi đua, nhiều điển hình tiến tiến, tấm gương tiêu biểu được phát hiện, biểu dương khen thưởng, tạo được hiệu ứng tốt trong các tập thể lao động, đoàn viên, sinh viên. Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giảm thiểu những tác động tiêu cực từ bên ngoài xã hội và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, vun đắp tình người, đoàn kết gắn bó xây dựng đơn vị…

Tổng kết phong trào thi đua 05 năm 2005-2010, toàn Đảng bộ khối có 02 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Xây dựng và Thành phố trao tăng các danh hiệu thi đua, trong đó có 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương độc lập, 16 Huân chương lao động, cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Ngành và Thành phố. Những tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được bình chọn là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần phấn đấu, thi đua của hàng chục ngàn cán bộ, công nhân lao động, trong đó có gần 2.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Các hình thức khen thưởng từ năm 2005-2010:

* ĐẢNG ỦY KHỐI được tặng 02 Bằng khen của Bộ Xây dựng các năm 2006, 2009 về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền (2005-2006 và 2008-2009); UBND Thành phố chứng nhận danh hiệu ”Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền (từ năm 2006 đến năm 2011) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

* VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI được UBND Thành phố chứng nhận danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền (từ năm 2007 đến năm 2011); Bằng khen của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền (2009-2010); Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền (2008-2009-2010)

* ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI được Thành ủy Tp Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2003; Bằng khen của UBND Thành phố tặng đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2001-2005; Giấy khen của UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiều giấy khen hoàn thành tốt nhệm vụ qua từng năm.

* ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI được tặng nhiều Bằng khen của Trung ương đoàn, Thành đoàn, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (17/9/1983 – 17/9/2013), Đảng bộ Khối vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng.

 ---------