CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Văn bản mới

VB

-Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018.
-Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2018​.
-Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý tài chính Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.
-Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (17/9/1983 - 17/9/2018).
-Hướng dẫn sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu từ tháng 3/2017 - 3/2018.