CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Lãnh đạo Đảng - Nhà nước

Danh sách nhân sự Đảng bộ Thành phố khóa IX

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ VÀ ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2010-2015
 ---

 - Bí thư : Đồng chí Lê Thanh Hải.

- Các Phó Bí thư:

 1. Đồng chí Lê Hoàng Quân,
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Đua,
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy:

 1. Đồng chí Trương Văn Hai,
 2. Đồng chí Huỳnh Thành Lập,
 3. Đồng chí Nguyễn Chí Thành
 4. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm,
 5. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận,
 6. Đồng chí Đồng chí Võ Thị Dung,
 7. Đồng chí Thân Thị Thư,
 8. Đồng chí Võ Tiến Sĩ,
 9. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng,
 10. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân,
 11. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín,
 12. Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh,
 13. Đồng chí Trần Thế Lưu,

-         Ủy viên Ban chấp hành:

 1. Đồng chí Phan Thanh Bình,
 2. Đồng chí Trương Thị Ánh,
 3. Đồng chí Bùi Hoàng Danh,
 4. Đồng chí Trần Hải Phong,
 5. Đồng chí Lê Đông Phong,
 6. Đồng chí Đào Thị Hương Lan,
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu,
 8. Đồng chí Đinh Thị Bạch Mai,
 9. Đồng chí Đồng chí Đặng Văn Hồng,
 10. Đồng chí Lê Thanh Liêm,
 11. Đồng chí Dương Công Khanh,
 12. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp,
 13. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng,
 14. Đồng chí Lê Mạnh Hà,
 15. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê,
 16. Đồng chí Lê Minh Trí,
 17. Đồng chí Võ Văn Luận,
 18. Đồng chí Thái Văn Rê,
 19. Đồng chí Lâm Đình Chiến,
 20. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng,
 21. Đồng chí Tất Thành Cang,
 22. Đồng chí Trần Thanh Hải,
 23. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến,
 24. Đồng chí Trần Trọng Tuấn,
 25. Đồng chí Nguyễn Thị Thu,
 26. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết,
 27. Đồng chí Trương Văn Lắm,
 28. Đồng chí Lê Minh Tấn,
 29. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng,
 30. Đồng chí Huỳnh Cách Mạng,
 31. Đồng chí Phạm Văn Gòn,
 32. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng,
 33. Đồng chí Lê Hồng Sơn,
 34. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ,
 35. Đồng chí Lê Trọng Hiếu,
 36. Đồng chí Lê Tấn Bửu,
 37. Đồng chí Nguyễn Long Tuyền,
 38. Đồng chí Đào Anh Kiệt,
 39. Đồng chí Nguyễn Tấn Phong,
 40. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải,
 41. Đồng chí Nguyễn Quý Hoà,
 42. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng,
 43. Đồng chí Trần Chí Dũng,
 44. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan,
 45. Đồng chí Trần Trung Dũng,
 46. Đồng chí Phạm Đức Hải,
 47. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh,
 48. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoà,
 49. Đồng chí Lê Văn Khoa,
 50. Đồng chí Lê Hoài Quốc,
 51. Đồng chí Ung Thị Xuân Hương,
 52. Đồng chí Lê Văn Phước,

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

- Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân,

- Các ủy viên:

 1. Đồng chí Nguyễn Châu Cảm,
 2. Đồng chí Lê Văn Công,
 3. Đồng chí Huỳnh Quốc Cường,
 4. Đồng chí Trần Viết Hoà,
 5. Đồng chí Võ Văn Minh,
 6. Đồng chí Nguyễn Hữu Phát,
 7. Đồng chí Trịnh Xuân Quang,
 8. Đồng chí Bùi Thị Thắng,
 9. Đồng chí Trần Văn Thuận,
 10. Đồng chí Đặng Văn Hồng,
 11. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệu,