CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Các lớp bồi dưỡng LLCT

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 Thông báo thời gian mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng" đợt 2 năm 2020 Thứ ba, 10 Tháng 11 2020
2 Thông báo mở lớp bồi dưỡng LLCT Thứ ba, 12 Tháng 5 2020
3 Thông báo thời gian mở LLCT Thứ hai, 27 Tháng 4 2020
4 Thông báo thời gian, địa điểm mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới & Lớp đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2019. Thứ ba, 05 Tháng 11 2019
5 Thông báo ngày 30/10/2019 Thứ tư, 30 Tháng 10 2019
6 Thông báo Thứ ba, 15 Tháng 10 2019
7 Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành Chính Thứ tư, 19 Tháng 6 2019
8 Công văn về việc gửi danh sách học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019 Thứ năm, 02 Tháng 5 2019
9 Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019
10 Quyết định công nhận kết quả khóa học "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới" Thứ hai, 03 Tháng 12 2018
11 Thông báo thời gian, địa điểm mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 Thứ ba, 23 Tháng 10 2018
12 Văn bản mới Thứ năm, 18 Tháng 10 2018