CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Công tác Tổ chức

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Thứ ba, 10 Tháng 12 2019
2 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Thứ sáu, 17 Tháng 5 2019
3 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Thứ ba, 26 Tháng 3 2019