CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Văn bản Đại hội

title Filter 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng
1 Biểu mẫu Công văn, biên bản, mẫu phiếu giới thiệu Bí thư nhiệm 2020 - 2025 Thứ sáu, 15 Tháng 5 2020
2 Thông báo về việc nhận bổ sung dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các tài liệu khác Thứ hai, 11 Tháng 5 2020
3 Hướng dẫn thực hiện các mẫu phiếu giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
4 Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thứ sáu, 13 Tháng 12 2019