CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Thông tin tham khảo

Một số kinh nghiệm về nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Một số kinh nghiệm về nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng).
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc (Nguyễn Lê Quế Anh).
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 7/2018

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: