CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

img_3475Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” đã yêu cầu: Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, trong những năm gần đây Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hàng quý đều hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối góp phần chủ động, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chuyên đề.

Nhiều cấp ủy Đảng đã thực hiện rất tốt các nội dung hướng dẫn, định hướng sinh hoạt chuyên đề từ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, chủ động kết hợp việc học tập Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để sinh hoạt nội dung chuyên đề trong từng quý; nhiều cấp ủy bên cạnh nội dung sinh hoạt chuyên đề theo định hướng còn kết hợp các nội dung sinh hoạt gắn với thực tiễn đơn vị như Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty cổ phần Miền Đông, Chi bộ Công ty CP bao bì & khoáng sản…

Tuy nhiên trong thực tế, việc sinh hoạt chuyên đề ở một số Đảng bộ, chi bộ  còn lúng túng và hình thức, chất lượng hạn chế, chưa có sự phân công cho từng đảng viên chuẩn bị nội dung, việc trao đổi, thảo luận thậm chí là tranh luận, phản biện còn thấp. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa có sự thống nhất trong tập thể chi ủy, tính sáng tạo chưa cao.

Tiếp tục khắc phục một số tồn tại, khuyết điểm nêu trên, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 6-7-2018 (thay thế cho Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW, ngày 02-3-2012) của Ban Tổ chức Trung ương, xin nêu rõ nội dung và cách thức sinh hoạt chuyên đề:

Về công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chuyên đề: Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp theo, chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng. Bí thư chi bộ trao đổi về  mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Sinh hoạt chuyên đề gồm 3 bước: Mở đầu; tiến hành sinh hoạt, kết thúc.

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề:

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối), tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề:

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị; về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ; về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên và những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Phân tích những diễn biến tình hình thời sự trên thế giới, những thông tin thu hút sự quan tâm của Nhân dân, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng.

Một số vấn đề cần lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, với việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

Theo quy định hiện nay, thời gian sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải đảm bảo thời gian tối thiểu 120 phút (tuy nhiên….)

Kính thưa các đồng chí

Trước nhiều vấn đề phát sinh của cuộc sống hiện nay, đặc biệt là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp lãnh đạo cách mãng của Đảng, thiết nghĩ các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt kết quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, một nội dung khó và còn hạn chế tại nhiều chi bộ, đảng bộ hiện nay.

Có như vậy mới tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Ths Nguyễn Xuân Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: