CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG » Thông tin tham khảo

Nhiều cấp ủy cơ sở tổ chức Hội nghị chuyên đề 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XII)

1

Từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 15 tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị chuyên đề 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XII)
Theo kế hoạch, cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối sẽ hoàn thành việc tổ chức Hội nghị chuyên đề và học tập các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XII) vào đầu tháng 8 năm 2019.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; điểm qua những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực học tập Di chúc và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và người lao lao động.

Về các nội dung tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XII, báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, có kế hoạch tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

1

1

1

1

1

1

Lê Anh