CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐOÀN KHỐI BỘ XÂY DỰNG TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

f20a2efe4d3eb560ec2fNhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 3/2/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ sở Bộ Xây dựng chúc mừng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong suốt 35 năm thành lập, phát triển tổ chức Đoàn Khối.

Phát biểu trước tập thể Ban Thường vụ Đoàn khối, đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh những truyền thống quý báu của Đảng ta trong suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc, bởi trước đó các phong trào yêu nước đấu tranh chống lại sự xâm lược, đô hộ của đế quốc, thực dân đều thất bại do bế tắc về đường lối và về giai cấp lãnh đạo. Trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo - đã tập hợp sức mạnh, trí tuệ toàn dân tộc tiến hành các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và đã liên tục giành được những thắng lợi vĩ đại, trong chặng đường 90 năm  vĩ đại ấy có vai trò to lớn của các thế hệ đoàn viên, thanh niên, chính vì vậy Đảng ta luôn quan tâm đến thanh niên, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Phong Nhật ghi nhận những đóng góp của tổ chức Đoàn khối trong suốt 35 năm thành lập, đặc biệt là việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng, các phong trào thi đua yêu nước trên các công trình, dự án trọng điểm của đất nước…, đồng thời mong muốn Đoàn Khối tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, không ngừng học tập lý luận chính trị, xung kích – tình nguyện cùng với Đảng ủy Khối thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Xuân Ngọc

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: