CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Vài suy nghĩ về việc nghi chép biên bản sinh hoạt Chi bộ

14-08-2017-so-tay-xay-dung-dang-72017-B5548B7C

Bài viết: Vài suy nghĩ về việc nghi chép biên bản sinh hoạt Chi bộ
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.
Trích Sổ tay Xây dựng Đảng tháng 7/2017