CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY TẠI CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG NHIỆM KÌ 2020 – 2025 ĐẢM BẢO ĐÚNG THEO ĐỀ ÁN

dh1Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020, những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng như Đảng bộ Tổng Công ty IDICO – CTCP, Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây dựng), Công ty cổ phần ĐT&XD số 14, Công ty cổ phần Xây dựng số 5, Công ty cổ phần Lilama 18, Công ty cổ phần VITALY, Trung tâm Kiến trúc Miền Nam…đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu như đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo kết quả công tác bầu nhân sự cấp ủy tại Đại hội, hầu hết công tác nhân sự Đại hội đảm bảo đúng đề án quy hoạch nhân sự cấp ủy và số lượng cấp ủy đã được phê duyệt ban đầu.

dh1

dh1

dh1

dh1

Theo kế hoạch chung, trong tuần này các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ như Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Đảng bộ Tổng Cộng VLXD FICO – CTCP, Đảng bộ Công ty CP LICOGI 16, Đảng bộ Công ty CP Miền Đông, Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh, Chi bộ Công ty CP Bao bì và Khoáng sản, Phân viện Kinh tế Xây dựng Miền Nam…

Xuân Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: