CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Cụm thi đua 3: Hội nghị Ký kêt giao ước thi đua năm 2019

103Ngày 10/04/2019, Cụm thi đua 3 gồm 11 đơn vị Văn phòng Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở trực thuộc Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Hành chính, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Thành ủy đã phát động tổ chức thi đua, xác định trọng tâm năm 2019 là thời cơ để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các đơn vị đã đề ra, đồng thời các đơn vị tổ chức, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019“Tích cực-đổi mới-sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X”.

 

104

Trên cơ sở kết quả thi đua văn phòng cấp ủy năm 2018, tập thể cán bộ công chức và người lao động Văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tổ chức và tham gia các hoạt động thi đua, sáng kiến, có giải pháp cụ thể, ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao, tạo bước đột phá trong năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; gắn phong trào thi đua với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.

Văn phòng Đảng ủy Khối


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: