CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Hội nghị Kiểm tra tổng kết hoạt động công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

f607a12fc9ff30a169eeNgày 13 tháng 12 năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, chủ trì Hội nghị kiểm tra công tác tổng kết hoạt động công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 của Cụm thi đua 1 gồm 12 đơn vị Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Ban Dân vận Thành ủy đã đánh giá cao những chuyển biến tích cực về công tác dân vận của các đơn vị trong thời gian qua; đồng chí đề nghị mỗi đơn vị trong cụm cố gắng phát huy, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu Ban Thường vụ nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng được Cụm thi đua 1 đề xuất Ban Dân Vận thành ủy thành phố Hồ CHí Minh khen tặng đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhăm 2019./.

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Phúc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: