CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Khối Thi Đua 16: Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

101Chiều ngày 29/3/2019, Khối thi đua 16 (gồm 06 đơn vị: Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế) thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đánh giá cao kết quả thi đua của Khối thi đua 16 trong năm 2018, đ/c Lê Thành Danh (Phó Trưởng phòng Phong trào, Ban Thi đua – Khen thưởng TP.HCM) đề nghị Khối thi đua tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua, trong đó Lãnh đạo mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia hoàn hành tốt nhiệm vụ, chuyên môn; tổ chức các hoạt động giao lưu các gương điển hình tiên tiến của 6 đơn vị trong Khối thi đua để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

101

Hội nghị đã được nghe đồng chí Khối trưởng Khối thi đua 16 trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động về công tác Thi đua – Khen  thưởng, triển khai các nội dung tổ chức thi đua năm 2019 gồm:

- Xây dựng các chỉ tiêu, nội dung thi đua, phát động các phong trào thi đua của Thành phố, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị trên cơ sở chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng thi đua để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi

- Tổ chức, triển khai phát động các mô hình thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng thành viên trong Khối. Quan tâm tuyên truyền, quán triệt về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hoạt động thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nỗi, thường xuyên hiệu quả tại mỗi đơn vị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, phổ biến, học tập mô hình; lựa chọn tôn vinh, đề nghị khen thưởng thành viên của Khối đạt kết quả tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

102

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Trong không khí thi đua sôi nổi, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019: Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Văn phòng Đảng ủy Khối

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: