CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

ĐỒNG CHÍ HOÀNG HẢI TRÚNG CỬ BÍ THƯ CHI BỘ CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

7b003ce3277edd20846fNgày 21/5/2020, tại Đại hội Chi bộ Cục công tác phía Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam trúng cử Bí thư Chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Chi bộ Cục công tác phía Nam thực hiện nghiêm túc 4 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối vào tháng 7 năm 2020.

Lê Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: