CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TWTW

(Xây dựng) – Sáng 7/3, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TWTW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã yêu cầu cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: “Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn”.

Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với Chi ủy, Chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực. Đồng thời, Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong Chi bộ đều được phân công công tác phù hợp.

Cấp ủy thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến...

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các Chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp...

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khố trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Cũng trong Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 3/2) cho 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Xuân Ngọc- Phương Mai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: