CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Chấp hành

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

--------

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh, 
quê quán

Chức vụ
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

1

Phan Hoàng Anh
30/7/1970
Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định

UVBCH Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14

2

Đặng Nguyên Ân
24/11/1971
Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

UVBCH Đảng bộ Khối 
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Tư vấn XD Tổng hợp

3

Nguyễn Thanh Hải
16/6/1963
Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị

UVBCH Đảng bộ Khối 
Bí thư Chi bộ - Viện Trưởng Viện Quy hoạch và Xây dựng Miền Nam

4

Lê Quang Bình
20/11/1986
Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

UVBCH Đảng bộ Khối

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

5

Trần Mai Cường
02/6/1967
Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

UVBCH Đảng bộ Khối 
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT, TGĐ 
Công ty cổ phần Chương Dương

6

Nguyễn Văn Đạt
04/02/1958
Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

UV Thường vụ Đảng ủy Khối 
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc
Tổng Cty ĐT PT Đô thị & KCN VN

7

Hoàng Hải
25/11/1976
Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Phó Bí thư Chi bộ, Cục trưởng
Cục Công tác phía Nam - BXD

8

Lê Hữu Việt Đức
24/3/1959
Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

UV Thường vụ Đảng ủy Khối
Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Xây dựng số 1

9

Ninh Mạnh Hồng
27/10/1961
Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

UVBCH Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT
Tổng Cty ĐT PT Đô thị & KCN VN

10

Võ Thị Quỳnh Hoa
27/3/1981
Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

UV thường vụ Đảng bộ Khối
Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối 

11

Nguyễn Xuân Ngọc
10/7/1978
Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

UV Thường vụ Đảng ủy Khối
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

12

Nguyễn Phong Nhật
04/12/1966
Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối 
Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối

13

Nguyễn Thị Thanh Phúc
13/6/1977
Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang

UVBCH Đảng bộ Khối 
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

14

Nguyễn Văn Thọ
09/10/1970
Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

UVBCH Đảng bộ Khối 
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. HCM

15

Lê Văn Thương
29/12/1965
Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang

UV Thường vụ Đảng ủy Khối

 Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM

16

Đinh Công Bình
02/3/1977
Thành phố Hồ Chí Minh

UVBCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối

 Bí thư Chi bộ Cơ quan ĐUK

 


Tin mới hơn: