CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Tổ chức

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

----

Điện thoại thường trực: (84-8) 66 722 738


STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Phong Nhật

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Trưởng ban

2

Võ Thị Quỳnh Hoa

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó trưởng ban

Phụ trách BVCTNB

3

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Chuyên viên theo dõi cơ sở đảng, đảng viên; công tác đào tạo, chế độ cán bộ

4

Bùi Thị Đăng Nghĩa

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Chuyên viên Ban Tổ chức

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: