CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Tuyên giáo


DANH SÁCH
BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
----

 

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Xuân Ngọc

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Trưởng ban

2

Lê Anh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Trưởng Cao đẳng Xây dựng số 2

Phó trưởng ban

3

Đinh Công Bình

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó trưởng ban

4

Lê Quang Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

Ủy viênTin mới hơn:
Tin cũ hơn: