CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Vận động quần chúng

DANH SÁCH 
BAN DÂN VẬN ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
-----

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phụ trách

2

Lê Quang Bình

Bí thư Đoàn thanh niên Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó Phụ trách


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: