CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ban Vận động quần chúng

DANH SÁCH 
BAN VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
-----

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Phong Nhật

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Ngọc

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó Trưởng ban

thường trực

3

Lê Hữu Việt Đức

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Xây dựng số 1

Phó Trưởng ban

4

Hoàng Cảnh Nguyễn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy- Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

Ủy viên

5

Lê Quang Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối

Ủy viên

6

Vũ Thị Lê

Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

Ủy viên

7

Trần Mạnh Tần

Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Xây dựng số 1

Ủy viên

8

Phan Văn Chính

Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Ủy viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: