CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Các ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Đức Dũng

Bí thư Đảng ủy Khối

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam

Trưởng ban

2

Nguyễn Phong Nhật

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó trưởng ban

thường trực

3

Nguyễn Văn Đạt

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Phó trưởng ban

4

Đinh Công Bình

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Ủy viên

5

Ninh Mạnh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Ủy viên

6

Đặng Nguyên Ân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu Thành

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Lilama 45.1

Ủy viên

8

Lê Quốc Ân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Lilama 18

Ủy viên

9

Phan Hoàng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Xây dựng số 14

Ủy viên

10

Trần Mai Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Chương Dương

Ủy viên

11

Lê Văn Thương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Bí thư Chi bộ - Viện trưởng

Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam

Ủy viên

12

Lương Cao Núi

Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1

Ủy viên

13

Trần Mạnh Tần

Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Xây dựng số 1

Ủy viên

14

Phan Văn Chính

Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Phát triển Đô thị & KCN VN

Ủy viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: