CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2019

2

Vừa qua, Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2019, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - UV. BCH Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

Năm 2018, CBCC cơ quan luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần dân chủ; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ, chính sách của CBCC được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch; công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng.

Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể được quan tâm, chỉ đạo kịp thời và đạt nhiều kết quả quan trọng; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Trong năm, 12/13 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 1/12 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Năm 2019, Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng phấn đấu 100% CBCC đạt danh hiệu tiên tiến, 01-02 CBCC đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Tập thể cơ quan đạt danh hiệu lao động xuất sắc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cơ quan và chủ tịch công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

2

3

4

1

BÙI THỊ ĐĂNG NGHĨA

(Ban Tuyên giáo ĐUK)