CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Ngày 29 - 30/6, tại thành phố vũng Tàu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (ĐUK) cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực ĐUK, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và trên 150 cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối tham dự.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí đã làm rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của Nghị quyết trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

img_3514

đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Làm rõ và phân tích sâu 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. Trong đó, Trung ương quyết tâm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc...

Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Phong Nhật đã làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nội dung cải cách, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nội dung tổ chức thực hiện về cải cách tiền lương của trung ương là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương.

img_3584

đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại Hội nghị

Theo Nghị quyết hằng năm, Trung ương sẽ dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.

Trả lương phải đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

img_3475

Quang cảnh buổi Hội nghị

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nội dung tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương, đồng chí báo cáo viên khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Trước đó, chiều ngày 29/6/2018, Ban Thường vụ ĐUK đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Xuân Ngọc – Phương Mai