CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TPHCM triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

Vừa qua, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Văn kiện lịch sử vô giá” và thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Phong Nhật chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Khối về việc tổ chức sinh hoạt chính trị 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng đường lối cách mạng trước mắt và lâu dài, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, liên hệ với bản thân, tích cực chủ động trong việc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần xác định chương trình hành động bằng những công trình thiết thực, cụ thể gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối được nghe Thông báo những nội dung trọng tâm Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ X (khóa XII) chuẩn bị cho các Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng (đợt 19/5) đối với các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu bổ sung Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

1

1

1

4

5

6

7

Lê Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: