CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Cụm thi đua 1 tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Dân vận

fc052dc10dfeeaa0b3efNgày 30 tháng 8 năm 2019, Cụm thi đua 1 gồm 10 đơn vị phụ trách công tác Dân vận các Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở trực thuộc Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đơn vị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề: Cách làm, giải pháp cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 19 «Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước » của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu với 09 gương điển hình « Dân vận khéo » năm 2019 tại Khu du lịch Đảo Ó –Đông Trường, tỉnh Đồng Nai. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Ban Dân vận Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác dân vận của các đơn vị trong thời gian qua; đồng chí đề nghị mỗi đơn vị trong cụm cố gắng phát huy, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 19 «Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước » của Ban Thường vụ Thành ủy.
Tham dự Hội nghị, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Anh, đảng viên, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư Thương mại và Dịch vụ - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 là gương điển hình tiến tiến của Đảng bộ Khối trong công tác lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức và người lao động đơn vị thực hiện tốt tinh thần đoàn kết, tạo được việc làm ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động; thu nhập bình quân khoảng 7,3 triệu đồng /người/ tháng. Thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện 04 mùa chương trình thiện nguyện cùng Công ty Thép POMINA – Chương trình “Cùng xây ước mơ” tại Đồng Nai-01, Bến Tre-02, Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh-01,…
94d9e0b0c08f27d17e9e
bfa4061c2723c07d9932
f414b8fa98c57f9b26d4
fc052dc10dfeeaa0b3ef
Người viết
Nguyễn Thị Thanh Phúc