CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Ủy ban Kiểm tra

DANH SÁCH
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
---
Điện thoại thường trực: (84-8) 22 414 593

STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Võ Thị Quỳnh Hoa

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Chủ nhiệm UBKT

2

Đinh Công Bình

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó chủ nhiệm

thường trực

3

Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Phó Hiệu trưởngTrường Cao đẳng Xây dựng số 2

Phó chủ nhiệm

4

Phan Văn Vũ

Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Tổng Công ty Xây dựng số 1

Ủy viên

5

Nguyễn Hữu Cần

Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Lilama 45.1

Ủy viên

6

Nguyễn Đức Toàn

Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM

Ủy viên

7

Trần Công Hội

Tổng Công ty IDICO - CTCP

Ủy viên

8

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Chuyên viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: