CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG
Đảng Uý Khối Bộ Xây Dựng
| CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG »

Văn phòng


DANH SÁCH
CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI
NHIỆM KỲ 2010-2015

----

Điện thoại thường trực: (84-8) 22 412 591    - Fax: (84-8) 39 201 264


STT

Họ tên, chức vụ, đơn vị

Giữ chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Cơ quan Đảng ủy Khối

Chánh Văn phòng

2

Lê Quang Bình

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

Phó Chánh Văn phòng

Bí thư Đoàn TN Khối

3

Tạ Phú Cường

Lái xe

Cơ quan Đảng ủy Khối

Lái xe - giúp việc công tác văn thư

4

Nguyễn Thái Toàn

Chuyên trách công tác Đảng

Cơ quan Đảng ủy Khối

 

Phụ trách công tác Kế toán

5

Nguyễn Ngọc Dũng

Chuyên trách CNTT

Cơ quan Đảng ủy Khối

 

Phụ trách CNTT, Văn thư, Thủ quỹ


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: