Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2020

Ngày 26/11/2020, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lễ khai giảng ớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2020 cho 94 quần chúng ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối yêu cầu các học viên cần xác định đúng đắn động cơ học tập, không ngừng phấn đấu, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, các học viên nên tự nghiên cứu trước các chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ, suy nghĩ, trăn trở từ những góc độ khác nhau, để tự mình tìm ra những lời giải đáp xác đáng nhất cho động cơ phấn đấu của mình, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị.

Theo chương trình khóa học 03 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Cán bộ Thành phố…truyền đạt, nghiên cứu các nội dung cụ thể gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.