Liên hệ

    Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng

    – Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Tầng 4)

    – ĐT: (028) 22414591         – Fax (028) 39317197     

    – Email: dukcsboxaydung@tphcm.gov.vn